Inagro te velde! lokt meer dan 200 land- en tuinbouwers naar Dadizele

11/09/2019
Op proefvelden verspreid over de provincie doen we onderzoek naar nieuwe teelten, technieken...

Inagro organiseert kijk en studiedag

11/09/2019

Waterspaarbekken en overstromingsgebied Maalbeek - Anzegem

05/09/2019
De Maalbeek heeft een belangrijke watervoerende functie vanuit de hoogtes op de rand van de...

Provincie kent eerste omgevingsvergunning toe voor een kleine windturbine op een landbouwbedrijf

08/08/2019
In haar zitting van 8 augustus heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een...

15 jaar zorgboerderijen in onze provincie

05/07/2019

Nieuwe elektrische dienstwagen in gebruik

04/07/2019
De gemeente Oostkamp heeft het wagenpark voor de medewerkers uitgebreid met een elektrische...

Kistenloods REO Veiling klaar voor bouw Agrotopia

02/07/2019
Eind 2018 startte Inagro met de bouw van Agrotopia, de nieuwe onderzoeksserre voor de...

Bouw gigantisch dakserre gestart

02/07/2019

Vier nieuwe plattelandsprojecten versterken Midden-West-Vlaanderen

26/06/2019
Op donderdag 20 juni werden een aantal projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader...

Provincie investeert in veilige fietsverbinding Leisele-Izenberge - Alveringem

20/06/2019
Op donderdag 20 juni keurde de provincieraad het bestek voor de aanleg van een veilige...

Provincie West-Vlaanderen investeert verder in CO2-besparing bij lokale partners

20/06/2019
Voor de derde keer ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen lokale klimaatprojecten die zich...

Provincie keurt nieuw subsidiereglement internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaring goed

20/06/2019
De Provincie West-Vlaanderen heeft een nieuw subsidiereglement voor internationale onderwijs-,...

tLand van Vlierbos opent officieel de deuren in provinciedomein Ijzerboomgaard - Diksmuide

20/06/2019
In Provinciedomein IJzerboomgaard in Diksmuide opent vrijdag 21 juni ’t Land van Vlierbos...

Vijf nieuwe plattelandsprojecten versterken de Westhoek

20/06/2019
Op woensdag 12 juni werden vijf projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader Westhoek’,...

Provincie brengt advies uit over Ventilus-Project

20/06/2019
Op donderdag 20 juni heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een advies...

Waterbeheersing in Regio Roeselare: Stand van zaken waar Provincie uitvoerder is

20/06/2019
Vooreerst is er na de wateroverlast van eind mei 2016 een gezamenlijk actieprogramma opgezet...

Provincie investeert in nieuwe fase aanleg fietssnelweg F32 - Torhout

20/06/2019
De Provincie gaat verder investeren in de aanleg van de Fietssnelweg F32 Roeselare – Brugge,...

Provincie weigert omgevingsvergunning voor 3 windturbines - Damme

20/06/2019
In haar zitting van donderdag 20 juni heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een...

Provincie bestudeert aanleg fietsbrug voor veiligere en vlottere F31-fietssnelweg - Brugge

20/06/2019
Op donderdag 20 juni keurde de provincieraad het bestek voor de aanstelling van een...

Bosgroep Houtland schenkt bosrolstoel aan Woonzorgcentrum Morgenster

11/06/2019
Voortaan kunnen de bewoners van het Woonzorgcentrum Morgenster te Sijsele ook als ze slecht te...

West-Vlaming identificeert zich meest met zijn provincie

06/06/2019
Inwoners van West-Vlaanderen voelen zich ook uitgesproken West-Vlaming32 procent...